SJAKKSKOLEN 3 MED LØSNINGSHEFTE

SJAKKSKOLEN 3 MED LØSNINGSHEFTE

Normalpris 120,00 kr Salg

Sjakkskolen 3 er en lærebok som kombinert med spilling faktisk bringer leseren, eleven og hobbyspilleren opp til et turneringsnivå i sjakk, og samtidig gir et godt grunnlag for videre studium av det flotte spillet vårt. Det siste avsnittet i boka heter naturlig nok "Videre læring og trening".

Ideen med Sjakkskolen-serien er at oppstarten i sjakk ikke skal avsluttes for tidlig, slik det er vanlig, men føres videre med realistisk (ganske forsiktig) progresjon fram til elevene har noen forutsetninger for å spille sjakkpartier på en litt fornuftig måte. 

Mye av stoffet i boka vil være lærerikt også for mang en turneringsspiller særlig med ratingstyrke opp til cirka 13-1400. 

Kapitlene i boka er disse:

Kapittel 1: Sterke angrep mot f7, og mot f2

Kapittel 2: Fornuft i åpningen – og unngå tabber!

Kapittel 3: Spidderen er en omvendt binding!

Kapittel 4: Løpere og springere som kan vinne?

Kapittel 5: Kunsten å forvandle en fribonde

Kapittel 6: Angrep mot kongen som har rokert

Kapittel 7: Elegante matter på sisteraden

Kapittel 8: Tårnkraft på sjuenderaden

Kapittel 9: Å bruke åpne linjer og rader

Kapittel 10: Sentrum og angrep i åpningen Italiensk

Kapittel 11: Noen viktige tårnsluttspill

Kapittel 12: Å bedømme stillingen og velge et trekk

Forfatteren Øystein Brekke er en av Norges mest erfarne sjakkinstruktører med nær 35 år som sjakklærer aller mest for barn og unge. Han har tidligere gitt ut bøkene "Spill sjakk 1" og "Spill sjakk 2" (NKS-Forlaget 1981 og 83) som var de ledende lærebøkene i Norge til de ble utsolgt fra forlaget en gang på 90-tallet. Den nye serien "Sjakkskolen" er enda mer konkret og grundig i opplæringen. 

Antall sider: 88